Shega Trans - Kompani transporti ndërkombëtar

Flota Jone

Duke vërejtur hapat e shpejta të zhvillimeve në sektorin e transportit të mallrave, por edhe për të përballuar volumin e kërkesave, Shega Trans vazhdimisht investon në teknologji, rinovon mjetet ekzistuese dhe rrit numrin e tyre. Sot ajo zotëron:

 • 192 koka terheqse sipas parametrave ndërkombëtare euro 4, euro 5 dhe euro 6, me dy, tre dhe katër akse
 • 235 gjysëm-rimorkio mushama euro 4 dhe 5
 • 75 gjysëm-rimorkio tip platformë për transportin e të gjitha llojeve të kontenierevë
 • 4 gjysëm-rimorkio për transportin e të gjitha makinerive të rënda me peshë deri në 200 ton
 • 10 kamion vetë-shkarkues euro 4
 • 1 traget linje - Shega Line
 • 6 rimorkiator low-boy
 • 5 Autobuzë me vite prodhim 2011 – 2013
 • 45 Autobuzë Urbanë vit prodhimi 2013
 • 1 Helikopter Agusta A109
 • 3 Avion Antonov AN-2
 • 1 Avion Cessna Citation 550